Vladas Pabarčius

(1916-1945)

Gimė 1916 m. gruodžio 19 d. Pakarklių k. (Krakių vls., Kėdainių aps.). 1939 m. pašauktas į Lietuvos kariuomenę. 1940 m. spalio 1 d. baigė Karo mokyklą. Dėl politinių motyvų karininko laipsnis nesuteiktas, bet paleistas į karininkų atsargą. 1944 m. rugsėjį išėjo partizanauti, suformavo LLA kuopą, kuriai priklausė pavieniui Betygalos ir Ariogalos vls. veikę partizanų būriai. Iki žūties 1945 m. vasario 15 d. su partizanais buvo užėmę Grinkiškį. Žuvo kartu su 21 partizanu Lenčių-Zembiškio miške. Žuvusiojo pusnuogis kūnas su užrašu „Pabarčius – banditų vadas” niekintas Krakėse. Palaidojimo vieta nežinoma. Žūties vietoje pastatytas paminklas.

Parengta pagal:

Lietuvos kariuomenės karininkai, t. 6. Vilnius, 2006, p. 28.