Mykolas Kazanas

(1926-1945)

Gimė 1926 m. rugpjūčio 22 d. Šilutėje. Mokėsi Panevėžyje, Kupiškyje. 1943 m. baigė gimnaziją Zarasuose. 1941 m. Birželio sukilimo dalyvis. 1944 m. vasario 16 d. – gegužės 12 d. mokėsi Vietinės rinktinės kariūnų mokykloje Marijampolėje. 1944 m. spalio 6-7 d. dalyvavo Sedos kautynėse, po kurių grįžo į Zarasus, įsitraukė į partizanų gretas. 1944 m. gruodžio 15 d. paskirtas LLA Vytauto apygardos Lokio rinktinės vadu, taip pat šios rinktinės Vyčio kuopos vadu. 1944 m. gruodžio 26 d. kartu su vokiečių karininku ltn. H. Hove vadovavo Antazavės kautynėms. 1945 m. liepos 7 d. žuvo J. Morkelio sodyboje, Jaskoniškių k. (Dusetų vls.). Užkastas žūties vietoje, 1991 m. palaidotas Antazavėje.

Parengta pagal:

Lietuvos kariuomenės karininkai, t. 4. Vilnius, 2004, p. 193