Martynas Kliausius

(1912-1949)

Martynas Kliausius (Martinijonas Kliausevičius) g. 1912 m. kovo 8 d. Joniškyje (Šiauslių aps.). 1933 m. pašauktas atlikti karinę tarnybą. 1934 m. rugsėjo 15 d. baigė Karo mokyklą, suteiktas artilerijos ats. jaun. leitenanto laipsnis ir paleistas į artilerijos karininkų atsargą. Nuo 1936 m. Lietuvos Šaulių sąjungos narys. 1941 m. Birželio sukilimo dalyvis, vadovavo Kauno radijo stoties radijo laidų transliacijoms. Vokiečių okupacijos metu dirbo pašte ir radijuje. 1944 m. rudenį suorganizavo Joniškio apylinkėse veikusią LLA Genio kuopą, buvo jos vadu, slapyvardis Tautvydas. 1946 m. birželio 23 d. žuvo Latvijos teritorijoje, netoli Milvydžių k., Joniškio r. 1949 m. birželio 23 d. Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės Erelio tėvonija pavadinta Tautvydo vardu.

Parengta pagal:

Lietuvos kariuomenės karininkai, t. 4. Vilnius, 2004, p. 237.