Jurgis Valtys

(1910-1945)

Gimė 1910 m. kovo 22 d. Pūstauniškių k. (Lukšių vls., Šakių aps.). 1929 m. įstojo į Karo mokyklą, 1931 m. baigus suteiktas pėst. jaun. leitenanto laipsnis. 1935 m. pakeltas į leitenanto laipsnį. Visu tarpukariu dirbo skirtinguose kariniuose daliniuose. 1939 m. spalį dalyvavo žygyje į Vilnių. Metų pabaigoje suteiktas kapitono laipsnis. 1940 m. paskirtas Raudonosios Armijos šaulių kuopos vadu, prasidėjus Vokietijos ir SSRS karui iš Raudonosios armijos pasitraukė. 1942 m. priimtas į VU Ekonomikos fakultetątą. 1941–1943 m. tarnavo Vilniaus kriminalinėje policijoje. Į partizanų gretas pasitraukė 1945 m. balandį, tapo pavienių grupių vienytoju. 1945 m. rugpjūtį užmezgė yšius su Tauro apygardos vadovybe. 1945 m. spalio 7 d. išduotas žuvo netoli savo namų. Palaidotas Lukšių kapinėse. Žūties vietoje pastatytas paminklas.

Parengta pagal:

Lietuvos kariuomenės karininkai, t. 8. Vilnius, 2008 p. 180.